?>

Apostilles

Het kan zijn dat de instelling waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is, niet alleen voorschrijft dat deze door een beëdigd vertaler wordt uitgevoerd, maar ook een zogenaamde apostille vereist om de vertaling rechtsgeldig te maken. Binnen de Europese Unie is een apostille in veel gevallen niet meer nodig. Dit verschilt echter van land tot land en van instelling tot instelling, dus het loont om hierover vooraf bij de desbetreffende instelling te informeren. Let op: in sommige gevallen, zoals bij onderwijsdiploma’s, medische verklaringen en documenten van de Belastingdienst, zal een andere instantie het document moeten legaliseren voordat u een apostille aanvraagt.

Een apostille is een extra waarmerk dat de rechtbank afgeeft waarmee allereerst de identiteit van de vertaler wordt vastgesteld en wordt gecontroleerd of de vertaling aan de vormvereisten voldoet. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag kunt u terecht bij elke rechtbank in Nederland. Kijk op – https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/legaliseren-van-een-nederlands-document-met-een-apostille voor meer informatie over apostilles en een lijst van de landen die zijn aangesloten bij dit verdrag. Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag geldt een andere procedure: u moet het document laten legaliseren door het Consulair Dienstenentrum (CDC). Kijk op – https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/legalisatie-van-nederlandse-documenten/legaliseren-door-het-consulair-dienstencentrum-cdc voor meer informatie hierover.

Van Essen Translations adviseert klanten die een apostille of legalisatie nodig hebben, dit zelf te regelen na ontvangst van de vertaling. Het griffierecht voor een apostille in 2021 bedraagt € 21,-. Desgewenst kan Van Essen Translations ook een apostille voor u verzorgen, maar naast de kosten van de vertaling en het griffierecht worden dan ook uren en reiskosten in rekening gebracht.