?>

Wat is een beëdigd vertaler?

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde gerechtstolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oudere wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers bij justitie en politie verplicht is om gebruik te maken van beëdigde tolken en vertalers in het kader van het strafrecht en vreemdelingenrecht. Een van de instrumenten voor de uitvoering van de Wbtv is het register van beëdigde gerechtstolken en vertalers (Rbtv) waarin alle beëdigde tolken en vertalers in Nederland staan ingeschreven. 

Alleen tolken en vertalers die staan ingeschreven in het Rbtv zijn onder de Nederlandse wet bevoegd om in Nederland te werken als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler. Opname in dit register wordt voorafgegaan door een strikte toelatingsprocedure, waarbij onder andere een verklaring omtrent het gedrag moet worden overlegd. Ik sta ingeschreven in het register beëdigde gerechtstolken en vertalers onder Wbtv-nummer 10087.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die op een rechtsgeldige manier is gemaakt en door een beëdigd vertaler is gewaarmerkt. Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die moeten worden vertaald voor officiële overheidsinstanties en -instellingen. Autoriteiten en overheidsinstellingen vereisen doorgaans beëdigde vertalingen om er zeker van te zijn dat de vertaling nauwkeurig, volledig en conform de brontekst is.

Een beëdigde vertaling kan alleen door een beëdigd vertaler worden gemaakt. Volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die is ingeschreven in het register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Daarnaast moet de vertaler beëdigd zijn door een Nederlandse rechtbank en ingeschreven zijn bij een of meer rechtbanken.

Documenten die bij overheidsinstellingen worden ingediend, moeten meestal beëdigde vertalingen zijn, zoals bij: geboorteakten, huwelijksakten, scheidingsakten, verklaringen van ongehuwd zijn, diploma’s.

Vormeisen beëdigde vertaling

Beëdigde vertalingen moeten worden ingebonden en zijn voorzien van een origineel stempel, een originele handtekening van de vertaler en een zogenaamde vertalersverklaring. Ook moet een leesbare kopie van het originele document worden aangehecht. Bij beëdigde vertalingen is het van belang dat elke punt en komma letterlijk wordt vertaald, de lay-out van het origineel zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en eventuele grafische elementen uit het origineel in de vertaling worden aangemerkt. Daarom is het belangrijk dat de aangeleverde documenten goed leesbaar zijn en is een scan van hoge kwaliteit vereist.